Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

03.08.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: programy lekowe:

 1. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST),
 2. Leczenie chłoniaków złośliwych,
 3. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy,
 4. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 5. Profilaktyka zakażeń wirusem RS,
 6. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem,
 7. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych,
 8. Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego,
 9. Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 10. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3),
 11. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43),
 12. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką,
 13. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1),

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.10.2017 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania – 03.08.2017 r.
 • składanie ofert do – 17.08.2017 r.
 • otwarcie ofert – 18.08.2017 r.
 • rozstrzygnięcie postępowania – 12.09.2017 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2017 roku.

 

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.303.02

program lekowy – Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

1,00

03.0001.303.02

leki w programie lekowym – Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

1,00

03.0000.312.02

program lekowy – Leczenie chłoniaków złośliwych

1,00

03.0001.312.02

leki w programie lekowym – Leczenie chłoniaków złośliwych

1,00

03.0000.328.02

program lekowy – Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

1,00

03.0001.328.02

leki w programie lekowym – Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

1,00

03.0000.339.02

program lekowy – Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00

03.0001.339.02

leki w programie lekowym – Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00

03.0000.340.02

program lekowy – Profilaktyka zakażeń wirusem RS

1,00

03.0001.340.02

leki w programie lekowym – Profilaktyka zakażeń wirusem RS

1,00

03.0000.344.02

program lekowy – Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem

1,00

03.0001.344.02

leki w programie lekowym – Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem

1,00

03.0000.362.02

program lekowy – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

1,00

03.0001.362.02

leki w programie lekowym – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

1,00

03.0000.366.02

program lekowy – Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego

1,00

03.0001.366.02

leki w programie lekowym – Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego

1,00

03.0000.369.02

program lekowy – Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00

03.0001.369.02

leki w programie lekowym – Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00

03.0000.370.02

program lekowy – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

1,00

03.0001.370.02

leki w programie lekowym – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

1,00

03.0000.372.02

program lekowy – Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43)

1,00

03.0001.372.02

leki w programie lekowym – Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43)

1,00

03.0000.378.02

program lekowy – Leczenie  pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

1,00

03.0001.378.02

leki w programie lekowym – Leczenie  pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

1,00

03.0000.379.02

program lekowy – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1)

1,00

03.0001.379.02

leki w programie lekowym – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1)

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami