Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

20.03.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie choroby Gaucher’a,
  • Leczenie choroby Gaucher’a typu I,
  • Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną,
  • Leczenie akromegalii pasyreotydem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 06.05.2019 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 20.03.2019 r.
  • składanie ofert do – 03.04.2019 r.
  • otwarcie ofert – 05.04.2019 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 26.04.2019 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2019 roku

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.323.02

program lekowy – Leczenie choroby Gaucher’a

1,00

03.0001.323.02

leki w programie lekowym – Leczenie choroby Gaucher’a

1,00

03.0000.360.02

program lekowy – Leczenie choroby Gaucher’a typu I

1,00

03.0001.360.02

leki w programie lekowym – Leczenie choroby Gaucher’a typu I

1,00

03.0000.398.02

program lekowy – Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

1,00

03.0001.398.02

leki w programie lekowym – Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

1,00

03.0000.399.02

program lekowy – Leczenie akromegalii pasyreotydem

1,00

03.0001.399.02

leki w programie lekowym – Leczenie akromegalii pasyreotydem

1,00

 

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami