Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

04.06.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

 1. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek,
 2. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
 3. Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania – 04.06.2018 r.
 • składanie ofert do – 18.06.2018 r.
 • otwarcie ofert – 20.06.2018 r.
 • rozstrzygnięcie postępowania – 12.07.2018 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2018 roku.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa zakresu świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.337.02

program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

1,00

03.0001.337.02

leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

1,00

03.0000.382.02

program lekowy – Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

1,00

03.0001.382.02

leki w programie lekowym – Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

1,00

03.0000.392.02

program lekowy – Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

1,00

03.0001.392.02

leki w programie lekowym – Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami