Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

14.02.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  1. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS),
  2. Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH),

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 20.03.2018 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 14.02.2018 r.
  • składanie ofert do – 28.02.2018 r.
  • otwarcie ofert – 02.03.2018 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 12.03.2018 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2018 roku.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.395.02

program lekowy – Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)

1,00

03.0001.395.02

leki w programie lekowym – Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)

1,00

03.0000.396.02

program lekowy – Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)

1,00

03.0001.396.02

leki w programie lekowym – Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami