Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe.

09.07.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

 • Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej,
 • Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy,
 • Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem

w tym substancje czynne na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów od 01 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postepowania 09.07.2021 r.
 • Termin składania ofert 23.07.2021 r.
 • Termin otwarcia ofert 28.07.2021 r.
 • Data rozstrzygnięcia postępowania 20.08.2021 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2021 roku

Kod zakresu świadczeniaNazwa świadczeniaCena oczekiwana (zł)
03.0000.414.02program lekowy –   Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową1,00
03.0001.414.02leki w programie lekowym –   Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową1,00
03.0000.415.02program lekowy –  Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej1,00
03.0001.415.02leki w programie lekowym –  Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej1,00
03.0000.416.02program lekowy –  Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy1,00
03.0001.416.02leki w programie lekowym –  Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy1,00
03.0000.417.02program lekowy –  Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem1,00
03.0001.417.02leki w programie lekowym –  Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default