Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe.

13.05.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenia pacjentów z chorobami nerek (ICD 10: N 18),

w tym substancje czynne na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postepowania 13.05.2021 r.
  • Termin składania ofert 27.05.2021 r.
  • Termin otwarcia ofert 01.06.2021 r.
  • Data rozstrzygnięcia postępowania 16.06.2021 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2021 roku

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.413.02 program lekowy –  Leczenia pacjentów z chorobami nerek (ICD 10: N 18) 1,00
03.0001.413.02 leki w programie lekowym –  Leczenia pacjentów z chorobami nerek (ICD 10: N 18) 1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami