Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

29.04.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy,
  • Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 29.04.2020 r.
  • składanie ofert do – 13.05.2020 r.
  • otwarcie ofert – 15.05.2020 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 22.05.2020 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.


Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2020 roku

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana (zł)
03.0000.408.02 program lekowy – Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy 1,00
03.0001.408.02 leki w programie lekowym – Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy 1,00
03.0000.409.02 program lekowy – Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych 1,00
03.0001.409.02 leki w programie lekowym – Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych 1,00


Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@defaultJednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami