Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

21.11.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie choroby Fabry’ego,
  • Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.


Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 21.11.2019 r.
  • składanie ofert do – 05.12.2019 r.
  • otwarcie ofert – 09.12.2019 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 20.12.2019 r.

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.


Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2020 roku

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.404.02

program lekowy – Leczenie choroby Fabry’ego

1,00

03.0001.404.02

leki w programie lekowym – Leczenie choroby Fabry’ego

1,00

03.0000.405.02

program lekowy – Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa

1,00

03.0001.405.02

leki w programie lekowym – Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa

1,00


Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default


Jednostka publikująca*: Wydział Gospodarki Lekami