Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

20.03.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

 • Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej,
 • Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 06.05.2019 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania – 20.03.2019 r.
 • składanie ofert do – 03.04.2019 r.
 • otwarcie ofert – 05.04.2019 r.
 • rozstrzygnięcie postępowania – 26.04.2019 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2019 roku

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.401.02

program lekowy – Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej

1,00

03.0001.401.02

leki w programie lekowym – Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej

1,00

03.0000.403.02

program lekowy – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem

1,00

03.0001.403.02

leki w programie lekowym – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem

1,00

 

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami