Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia

02.08.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, w zakresie:

  1. chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym,
  2. chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym,

w tym substancje czynne na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.10.2017 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 02.08.2017 r.
  • składanie ofert do – 16.08.2017 r.
  • otwarcie ofert – 18.08.2017 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 12.09.2017 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w 2017 roku.

 

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.111.02

chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym

1,00

03.0001.111.02

substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym

1,00

03.0000.112.02

chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

1,00

03.0001.112.02

substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami