Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

19.12.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 19 grudnia 2017 r. postępowanie uzupełniające w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.02.2018 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poniższym zakresie świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – 4,10 zł.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 19.12.2017 r.

– składanie ofert – 02.01.2018 r.

– otwarcie ofert – 04.01.2018 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 12.01.2018 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default