Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne – świadczenia udzielane w Dentobusach

20.02.2018

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 20 lutego 2018 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2018 r. do 30.06.2022 r.
W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny jednostek rozliczeniowych
w poniższym zakresie świadczeń:
– świadczenia udzielane w dentobusie – cena za punkt – 1,07 zł.
– świadczenia udzielane w dentobusie – ryczałt – 7 270 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:
– ogłoszenie postępowania konkursowego – 20.02.2018 r.
– składanie ofert – 06.03.2018 r.
– otwarcie ofert – 08.03.2018 r.
– rozstrzygniecie konkursu ofert – 16.03.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default