Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

10.05.2021

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 10 maja 2021 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę  jednostek rozliczeniowych w poniższym zakresie świadczeń:

– świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 10.05.2021 r.

– składanie ofert – 24.05.2021 r.

– otwarcie ofert – 26.05.2021 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 11.06.2021 r.

Ponadto, Podlaski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

– sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2021 pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default