Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

19.10.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 19 października 2020 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.12.2020 r. do 30.06.2022 r. W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych w poniższym zakresie świadczeń:  
Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż – 1,07 zł.  
Harmonogram postępowania konkursowego:
– ogłoszenie postępowania konkursowego – 19.10.2020 r.   
– składanie ofert – 02.11.2020 r.
– otwarcie ofert – 04.11.2020 r.
– rozstrzygniecie konkursu ofert – 16.11.2020 r.  
Ponadto, Podlaski Oddział Wojewódzki przypomina, że: – sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu; Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2020 pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default