Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

11.02.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 lutego 2020 r. postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r.
W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych w poniższych zakresie świadczeń:
Świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03 zł.
– świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł.  

Harmonogram postępowania konkursowego:
– ogłoszenie postępowania konkursowego – 11.02.2020 r.
– składanie ofert – 25.02.2020 r.
– otwarcie ofert – 27.02.2020 r.
– rozstrzygniecie konkursu ofert – 17.03.2020 r.  

Ponadto, Podlaski Oddział Wojewódzki przypomina, że:
– sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default
 
Jednostka publikująca*: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej