Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

07.06.2019
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 7 czerwca 2019 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.08.2019 r. do 30.06.2022 r. W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych w poniższych zakresie świadczeń: – Świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03 zł. – Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży1,19 zł. Harmonogram postępowania konkursowego: – ogłoszenie postępowania konkursowego – 07.06.2019 r. – składanie ofert – 21.06.2019 r. – otwarcie ofert – 25.06.2019 r. – rozstrzygniecie konkursu ofert – 10.07.2019 r. Ponadto, Podlaski Oddział Wojewódzki przypomina, że: – sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu; Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji. Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019
pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default