Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

07.03.2019
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 7 marca 2019 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.05.2019 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych

w poniższych zakresie świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne – cena za punkt – 1,03 zł.

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż – 1,07 zł.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 07.03.2019 r.

– składanie ofert – 21.03.2019 r.

– otwarcie ofert – 25.03.2019 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 09.04.2019 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default