Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

10.10.2018
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 10 października 2018 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne,  z okresem obowiązywania umów od 01.12.2018 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny jednostek rozliczeniowych
w poniższych zakresie świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne – cena za punkt – 1,03 zł.

– świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 10.10.2018 r.

– składanie ofert – 24.10.2018 r.

– otwarcie ofert – 26.10.2018 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 15.11.2018 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default