Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

07.02.2018

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 7 lutego 2018 r. postępowanie uzupełniające
w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2018 r. do 30.06.2022 r.
W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poniższym zakresie świadczeń:
– świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – 4,10 zł.
– świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03

Harmonogram postępowania konkursowego:
– ogłoszenie postępowania konkursowego – 07.02.2018 r.
– składanie ofert – 21.02.2018 r.
– otwarcie ofert – 23.02.2018 r.
– rozstrzygniecie konkursu ofert – 07.03.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default