Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

11.02.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 lutego 2020 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.  
W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poniższych zakresach świadczeń:  
– program badań prenatalnych – 10,30
– program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap specjalistyczny – 8,12
– program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny – 9,10
– program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki – 10,50  

Harmonogram postępowania konkursowego:  
– ogłoszenie postępowania konkursowego – 11.02.2020 r.
– składanie ofert – 25.02.2020 r.
– otwarcie ofert – 27.02.2020 r.
– rozstrzygniecie konkursu ofert – 17.03.2020 r.  

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default  

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń