Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

11.02.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 lutego 2020 r. postępowanie uzupełniające prowadzone w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym, z okresem obowiązywania umowy od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r.  

W ogłoszonym postępowaniu, jako cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej przyjęto – 56,19 zł  

Ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne jest pod adresem:   https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default  

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń