Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne.

26.07.2019
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie  kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ)  

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2019 do 30.09.2021  na obszarze kontraktowania: województwo podlaskie.  

Proponowany harmonogram prac komisji konkursowej:  
– ogłoszenie konkursu ofert – 26.07.2019 r.
– termin składania ofert 09.08.2019 r.
– termin otwarcia ofert 13.08.2019 r.
– termin zakończenia części jawnej postępowania – 19.08.2019 r.
– data rozstrzygnięcia postępowania – 23.08.2019 r.  

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default  

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.