Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

15.10.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 15 października 2020 r., postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  rehabilitacja lecznicza z okresem obowiązywania umów od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.   W ogłoszonym postępowaniu przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej 1,00 zł   Harmonogram postępowania konkursowego: Ogłoszenie postępowania – 15.10.2020 r. Składanie ofert – 29.10.2020 r. Otwarcie ofert – 02.11.2020 r. Rozstrzygnięcie postępowania – 16.11.2020 r.   Ogłoszenie dotyczące postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:   https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default    

Jednostka publikująca*: Dział kontraktowania Świadczeń