Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań uzupełniających prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

14.04.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 14 kwietnia 2017 r., postępowania uzupełniające w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach, w poszczególnych zakresach świadczeń, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej:

– Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie – 295 zł

– Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie- 170 zł

– Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej- 24 zł

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default