Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań uzupełniających prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza

11.08.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 sierpnia 2017 r., postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r.

Ceny oczekiwane w przedmiotowym postępowaniu:

Lp. Kod zakresu świadczeń wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana 2017 r.
1 05.1310.209.02 FIZJOTERAPIA DOMOWA 1,00
2 05.2300.026.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,00