Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań uzupełniających prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

10.10.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 10 października 2017 r., postępowanie uzupełniające w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 13.12.2017 r. do 30.06.2021 r.

Ceny oczekiwane w przedmiotowym postępowaniu:

Lp. Kod zakresu świadczeń wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana 2017 r.
1 05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

 

1,00
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default+start