Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań uzupełniających prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

09.10.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 9 października 2017 r., postępowania uzupełniające w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 13.12.2017 r. do 30.06.2021 r.

Ceny oczekiwane w przedmiotowym postępowaniu:

Lp. Kod zakresu świadczeń wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana 2017r.
1 05.1300.207.02 LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA 1,05
2 05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 1,00
3 05.1310.209.02 FIZJOTERAPIA DOMOWA 1,00
4 05.2300.026.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default+start