Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

04.05.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 4 maja 2017 r. postepowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, skierowane do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2021 r., w zakresie:

1.      HEMODIALIZOTERAPIA na obszarze: POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK;

Cena oczekiwana: 11,43 zł