Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.04.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 14 kwietnia 2017 r. postepowania prowadzone w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2021 r., w zakresach:

1.      HEMODIALIZOTERAPIA na obszarze POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI; cena oczekiwana: 11,43 zł

2.      HEMODIALIZOTERAPIA na obszarze: POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK; cena oczekiwana: 11,43 zł

3.      HEMODIALIZOTERAPIA na obszarze: POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA; cena oczekiwana 11,43 zł

4.      DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA, na obszarze: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE; cena oczekiwana 12,19 zł

5.      LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ, na obszarze: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, cena oczekiwana 12,00 zł

6.      DOMOWA ANTYBIOTYKOTERAPIA DOŻYLNA, na obszarze: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, cena oczekiwana 11,00 zł

7.      TELEKONSYLIUM GERIATRYCZNE, na obszarze: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, cena oczekiwana 11,00 zł

8.      TELEKONSYLIUM KARDIOLOGICZNE, na obszarze: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, cena oczekiwana 11,00 zł

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default