Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

08.02.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 8 lutego 2017 r., postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach, w poszczególnych zakresach świadczeń, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej:

– Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym – 78 zł

– Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży – 92 zł

– Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – 238 zł

– Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie – 295 zł

– Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie- 170 zł

– Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie- 170 zł

– Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej- 24 zł

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default