Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza

07.07.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 7 lipca 2017 r., postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r.

Ceny oczekiwane w przedmiotowym postępowaniu:

Lp. Kod zakresu świadczeń wg CZS Zakres świadczeń – nazwa Cena oczekiwana 2017 r.
1 05.1300.207.02 LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA 1,05
2 05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 1,00
3 05.1310.209.02 FIZJOTERAPIA DOMOWA 1,00
4 05.2300.021.02 REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM 1,15
5 05.2300.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,00
6 05.2300.023.02 REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY 1,03
7 05.2300.026.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,00
8 05.4300.300.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 1,10
9 05.4306.300.02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA 1,02
10 05.4308.300.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH 1,20

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default+start