Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

25.02.2019
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ w dniu 25 lutego 2019 r. ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania umów od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych (stawek ryczałtu dobowego) w poszczególnych zakresach świadczeń:

– świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego – kod zakresu 16.9112.032.08 – 3112,50 zł

– świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego – kod zakresu 16.9113.032.08 – 1556,25 zł

– świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego – kod zakresu 16.9114.032.08 – 4150 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 25.02.2019 r.

– składanie ofert – do 11.03.2019 r.

– otwarcie ofert – 13.03.2019 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 20.03.2019 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default