Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

14.04.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 14 kwietnia 2017 r., postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2021 r.

W ogłoszonych postępowaniach, w poszczególnych zakresach świadczeń, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej:

 

– program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej – 9 zł

– program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni mobilnej – 9 zł

– program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki – 9,50 zł

– program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny – 9,10 zł

– program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki – 10,50 zł

– program badań prenatalnych – 10,30 zł

– program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap podstawowy – 6,90 zł

– program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap specjalistyczny – 8,12 zł

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default