Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

05.02.2020

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ w dniu 05 lutego 2020 r. ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania umów od 01.04.2020 r. do 28.02.2023 r. W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych (stawek ryczałtu dobowego): – kod zakresu 17.9250.031.08 – 3000,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 05.02.2020 r.

– składanie ofert – 19.02.2020 r.

– otwarcie ofert – 24.02.2020 r.

– rozstrzygnięcie postępowania – 11.03.2020 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default

 Ceny oczekiwane w poszczególnych obszarach kontraktowania