Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia oraz programy lekowe

10.01.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, w zakresie:

  1. chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym,
  2. chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym,

w tym substancje czynne na obszarze województwa podlaskiego, a także w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  1. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.03.2018 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 10.01.2018 r.
  • składanie ofert do – 24.01.2018 r.
  • otwarcie ofert – 26.01.2018 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 12.02.2018 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chemioterapia oraz programy lekowe w ww. postępowaniach.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w 2018 roku.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.111.02

chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym

1,00

03.0001.111.02

substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym

1,00

03.0000.112.02

chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

1,00

03.0001.112.02

substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

1,00

 

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2018 roku.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.344.02

program lekowy – Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej

1,00

03.0001.344.02

leki w programie lekowym – Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami