Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie stomatologiczne

06.04.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 6 kwietnia 2017 r., postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03 zł.

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – 1,07 zł.

– świadczenia ogólnostomatologiczne udzielone w znieczuleniu ogólnym – 4,10 zł.

– świadczenia stomatologiczne dla świadczeniodawców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – 1,50 zł.

– świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł.

– świadczenia protetyki stomatologicznej – 1,15 zł.

– świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniodawców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – 1,70 zł

– świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 1,26 zł.

– świadczenia periodontologii – 1,26 zł.

– świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – 400 zł.

– ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki – 308,70 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 06.04.2017 r.

– składanie ofert – do 20.04.2017 r.

– otwarcie ofert – 24.04.2017 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 24.05.2017 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku odnośnie do podziału miasta Białystok na osiedla:

https://biparch.um.bialystok.pl/290-szczegoly-uchwaly/lang/pl-PL/id/opaily9QBc7sziDIwDRqoA2/default.aspx

https://biparch.um.bialystok.pl/290-szczegoly-uchwaly/lang/pl-PL/id/2zftkrnrHdRmbsUcN7Iobg2/default.aspx

https://biparch.um.bialystok.pl/290-szczegoly-uchwaly/lang/pl-PL/id/fTtLt5u31WrKFDcQWBos-g2/default.aspx

https://biparch.um.bialystok.pl/290-szczegoly-uchwaly/lang/pl-PL/id/ZWgp-tWz0pwEjvCI1jTAuA2/default.aspx

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne