Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

28.08.2017

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 28 sierpnia 2017 r. postępowania uzupełniające
w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.11.2017 r. do 30.06.2022 r.
W ogłoszonych postępowaniach przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03 zł.
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – 1,07 zł.
  • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł.
  • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii -1,26 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania konkursowego – 28.08.2017 r.
  • składanie ofert – 11.09.2017 r.
  • otwarcie ofert – 13.09.2017 r.
  • rozstrzygniecie konkursu ofert – 25.09.2017 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default