Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

28.06.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 28 czerwca 2017 r., postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.09.2017 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w zakresie świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – 1,07 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 28.06.2017 r.

– składanie ofert – 12.07.2017 r.

– otwarcie ofert – 14.07.2017 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 25.07.2017 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default