Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

16.05.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 16 maja 2017 r., postępowania uzupełniające
w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń:

– świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,03 zł.

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – 1,07 zł.

– świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,19 zł.

– świadczenia protetyki stomatologicznej – 1,15 zł.

– świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 1,26 zł.

– świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – 400 zł.

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 16.05.2017 r.

– składanie ofert – do 30.05.2017 r.

– otwarcie ofert – 01.06.2017 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 09.06.2017 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default