Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

02.08.2017
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, w rodzaju leczenie szpitalne w nw. zakresach świadczeń z okresem obowiązywania umów od 01.10.2017 do 30.09.2021.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default

 

zakres świadczeń  Planowana cena jednostek rozliczeniowych w zł
kod Nazwa
03.4100.030.02 KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA 1
03.4100.130.02 KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1
03.4220.030.02 NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA 1
03.4240.031.02 ONKOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA PLANOWA 1
03.4450.031.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA 1
03.4450.231.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA – N01, N20 1
03.4450.931.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY 1
03.4500.031.02 CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA PLANOWA 1
03.4530.040.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA – HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY 1
03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA 1
03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA 1
03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA 1
03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 1
03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 1
03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 1
03.4600.030.02 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA 1
03.4600.031.02 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA 1
03.4600.130.02 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B16G, B17G, B18, B19 1
03.4600.131.02 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B16G, B17G,B18, B19 1
03.4611.031.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA 1
03.3300.009.03 ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) 6084
03.4900.009.03 ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) 2181