Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

05.03.2020
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja

Okres obowiązywania umów od 01.04.2020 do 30.06.2025.

Proponowany harmonogram prac komisji konkursowej:

1.         ogłoszenie konkursu ofert – 05.03.2020 r.

2.         termin składania ofert – 19.03.2020 r.

3.         termin otwarcia ofert – 23.03.2020 r.

4.         termin zakończenia części jawnej postępowania – 27.03.2020 r.

5.         data rozstrzygnięcia postępowania – 31.03.2020 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń