Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

14.01.2020
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

1. kardiologia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym kardiologia – hospitalizacja E10, E11,E12G ,E15

2. urologia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym urologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny

3. reumatologia dla dzieci – hospitalizacja

4. ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja

Okres obowiązywania umów od 01.03.2020 do 30.06.2025.

Proponowany harmonogram prac komisji konkursowej:

1.         ogłoszenie konkursu ofert – 14.01.2020 r.

2.         termin składania ofert 28.01.2020 r.

3.         termin otwarcia ofert 30.01.2020 r.

4.         termin zakończenia części jawnej postępowania – 07.02.2020 r.

5.         data rozstrzygnięcia postępowania – 14.02.2020 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowanie ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń