Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

30.04.2018

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych
w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:
1. diabetologia specjalistyczna – hospitalizacja
2. gastroenterologia specjalistyczna – hospitalizacja
3. gastroenterologia specjalistyczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny
4. dermatologia i wenerologia specjalistyczna – hospitalizacja
5. neurologia dla dzieci specjalistyczna – hospitalizacja
6. choroby płuc specjalistyczne – hospitalizacja
7. choroby płuc specjalistyczne – hospitalizacja – pakiet onkologiczny
8. reumatologia specjalistyczna – hospitalizacja.

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych wynosi 1 zł.
Okres obowiązywania umów od 01.07.2018 do 30.06.2021.