Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

18.04.2018
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 18 kwietnia 2018 r., postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju   świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

W ogłoszonych postępowaniach przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

– żywienie dojelitowe w warunkach domowych – 1,00 zł,

– domowa antybiotykoterapia dożylna – 1,00 zł,

– leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych – 1,00 zł,

– telekonsylium geriatryczne – 1,00 zł,

– telekonsylium kardiologiczne – 1,00 zł,

– badania zgodności tkankowej – 560,00 zł,

– badania genetyczne – 1,00 zł,

– pozytonowa tomografia emisyjna (PET) – 1,00 zł,

– terapia hiperbaryczna – 1,00 zł,

– hemodializoterapia – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru – 1,00 zł,

-koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I – 1,00 zł,

Ogłoszenie dotyczące postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default