Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

25.05.2018

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 25 maja 2018 r., postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, z okresem obowiązywania umów od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:
– badania zgodności tkankowej – 560,00 zł,

Ogłoszenie dotyczące postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default