Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań konkursowych prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

18.02.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 11 lutego 2020 r., postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  rehabilitacja lecznicza, z okresem obowiązywania umów od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.  
W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:
rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 1,00 zł,
rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa ośrodku/ oddziale dziennym – 1,00 zł,  

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 11.02.2020 r.
Składanie ofert – 25.02.2020 r.
Otwarcie ofert – 27.02.2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 17.03.2020 r.  
Ogłoszenie dotyczące postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default    

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń