Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o ogłoszeniu postępowania uzupełniającego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: perinatalna opieka paliatywna

01.02.2019
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 01 lutego 2019 r. postępowanie uzupełniające prowadzone w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: perinatalna opieka paliatywna, z okresem obowiązywania umowy od 01.04.2019 r. do 30.06.2022 r.

W ogłoszonym postępowaniu, przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

– perinatalna opieka paliatywna – 56,19 zł

Ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne jest pod adresem:

https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default