Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlasie jako czwarte woj. w kraju objęte programem pilotażowym w ramach sieci onkologicznej.

10.01.2020

Podlasie jako czwarte woj. w kraju objęte programem pilotażowym w ramach sieci onkologicznej.  Podczas konferencji która odbyła się 10.01.2020r. w Białostockim Centrum Onkologii, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Olesiński zapewnił o wsparciu i zwiększonym finansowaniu wszystkich podmiotów, które tworzą sieć.  Utworzenie sieci w woj. podlaskim to wynik min. starań Podlaskiego OW NFZ, który jest zarazem podmiotem zobowiązanym do wdrażania, finansowania i monitorowania realizowanych w jej ramach  świadczeń. Dyrektor podkreślił również, że na etapie tworzenia projektu sieci Podlaski Oddział NFZ był zaangażowany w opiniowanie, wdrożenie i koordynację zmian opieki nad pacjentem onkologicznym.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

W województwie podlaskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym
w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu). Liczba osób włączonych do pilotażu przez BCO – stan na dzień 9.01.2020 r. – 37 osób.

 

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej