Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Pilotaż Sieci Onkologicznej w województwie podlaskim w okresie 01.12.2019 – 21.02.2020

27.02.2020

Ponad 190 osób zostało włączonych do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi w województwie podlaskim od początku jego funkcjonowania, tj. od 1 grudnia 2019 roku. Najwięcej pacjentów, blisko 100, to pacjentki z nowotworem piersi. Na drugim miejscu plasuje się rak jelita grubego – 40 osób, rak gruczołu krokowego – 19, rak jajnika – 17, rak płuca oraz wtórny rak płuca – po 8 pacjentów.

Dziś w Białostockim Centrum Onkologii odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, podsumowująca dotychczasową realizację pilotażu onkologicznym w województwie podlaskim w okresie 1.12.2019 – 21.02.2020.

Minister Gadomski zaznaczył, że pilotaż krajowej sieci onkologicznej to jeden z fundamentów onkologii, które realizuje Ministerstwo Zdrowia – To są dopiero początki pilotażu i dla nas poligon doświadczalny. Teraz chcemy efektywnie przetestować to, co planujemy wprowadzić za około rok, jako standard obowiązujący w całym kraju – i dodał – Białostockie Centrum Onkologii i Uniwersytecki Szpital Kliniczny to ośrodki, które pretendują do tego, by stać się ośrodkami certyfikowanymi, ośrodkami doskonałości, w których pacjent będzie mógł liczyć na najwyższą jakość i kompleksowe podejście w pełnym zakresie.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Olesiński podkreślił rolę, jaką pełni Fundusz w realizacji założeń sieci onkologicznej – Podlaski OW NFZ realizuje zadania w zakresie wdrażania, finansowania i monitorowania pilotażu sieci onkologicznej na terenie województwa podlaskiego. Niezależnie od realizowanego pilotażu na terenie województwa podlaskiego, POW NFZ w roku 2019 zwiększył finansowanie świadczeń onkologicznych aż o 30%. Wiemy, że w tym zakresie są duże potrzeby i reagujemy na nie.

Aktualnie pilotażowy program koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi realizują cztery województwa: podlaskie, pomorskie, dolnośląskie i świętokrzyskie.

Pilotaż w województwie podlaskim potrwa 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania z Funduszem przez świadczeniodawców zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu realizacji pilotażu – w przypadku województwa podlaskiego – od 01.12.2019 r. do 31.05.2021 r.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej, której najważniejszym zadaniem jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, mającej zapewnić im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia. Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

W województwie podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu).

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej (na podst. materiałów prasowych BCO)