Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Elektroniczna dokumentacja medyczna – szkolenia

16.06.2020
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wznawia – w ramach Akademii CSIOZ – realizację projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników…

Praktyczne rady od NFZ dla osób wyjeżdżających do sanatorium

08.06.2020
    Od 15 czerwca sanatoria wznawiają działalność. Praktyczne rady dla pacjentów w rozmowie z Agatą  Dyszkiewicz – zastępcą dyrektora ds. świadczeniobiorców i służb mundurowych…

Zarządzenia Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.06.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane  Zarządzenie Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie…

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

03.06.2020
Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia…

Przekazywanie adresów elektronicznych (apteki)

01.06.2020
Komunikat Prezesa NFZ w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach…

Przekazywanie adresów elektronicznych (osoby uprawnione do wystawiania recept)

01.06.2020
Komunikat Prezesa NFZ w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach…

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

25.05.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne…

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

22.05.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie: Leczenie…

Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

19.05.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 15 maja 2020 r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne…